Opplæring i retten til å samtykke til helsehjelp, og tvang i somatisk helsehjelp

Dato:
1. november 2022 - 3. november 2022
Stad:
Ålesund og Molde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Helsepersonell som jobber med vedtak om tvang i helsehjelpen.

I november 2022 inviterer Statsforvaltaren i Møre og Romsdal til opplæring i desse tema 1. november i Ålesund og 3. november i Molde:

 

Publisert 03.06.2022

- retten til å samtykke til helsehjelp

- tvang i somatisk helsehjelp etter pasient og brukarrettslova § 4A 

Sett av tida no, program, lenke til påmelding og nærare informasjon om stad kjem seinare

Dato:
1. november 2022 - 3. november 2022
Stad:
Ålesund og Molde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Helsepersonell som jobber med vedtak om tvang i helsehjelpen.

Kontaktpersonar