Fagdag sjukeheimslegar

Dato:
9. desember 2021 09:30 - 16:00
Stad:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til fagdag for sjukeheimslegar

Publisert 20.10.2021

Fagdag sjukeheimslegar 9 desember 2021 blir digitalt.

Statsforvalteren har vurdert smittesituasjonen og de nye anbefalingene for smittevern, og kommet til at det er mest hensiktsmessig å holde fagdagen digitalt.

Det blir sendt ut lenke til teamsmøte på epost kort tid forut for fagdagen. Vi anbefaler å koble til teamsmøtet 10-15 minutter før, for å unngå forsinkelser.

Vi beklager de ulempene denne endringen måtte ha medført, men oppfordrer likevel til deltakelse.

Som tidligere er det søkt om godkjenning for poeng til videre- / etterutdanningen i allmennmedisin.  

Tid: 9. desember 2021 kl 09.30 - 16.00

Stad: Scandic Alexandra Molde, Molde

Målgruppe: Sjukeheimslegar i Møre og Romsdal

Praktisk informasjon: Fagdagen er gratis.  Det er søkt om godkjenning teljande 6 timar/poeng for samfunnsmedisin og allmennmedisin.

Påmelding: Det er elektronisk påmelding innan 30.11.2021. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din e-post når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på e-post til sfmrkurs@statsforvalteren.no  eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

For kursdagen gjeld det at forfall som ikkje er varsla, vert fakturert med kostnad på dagpakke.  Dette er grunnen til at de på påmeldingsskjemaet også vert bedne om å fylle ut verksemda sitt organisasjonsnummer og fakturaadresse.

Dato:
9. desember 2021 09:30 - 16:00
Stad:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal