Kampen om sjøareala

Dato:
26. oktober 2021 09:00 - 27. oktober 2021 16:00
Stad:
Scandic Seilet
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunar, fylkeskommunar, statlege sektormyndigheiter, nærings- og interesseorganisasjonar

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer for tredje gang den nasjonale plankonferansen - Kampen om sjøareala.

Publisert 25.11.2020

Årets konferanse blir tysdag 26. og onsdag 27. oktober 2021 - sett av datoen og del vidare !

På konferansen vil vi sjå på utfordringar og arealkonfliktar i kyst- og sjøområda våre, og legge fram kunnskap, verktøy og løysingar for å forvalte areal, verdiar og interesser i sjøområda.

Vi legg opp til ein hybridkonferanse slik at det vil bli mobleg å delta digitalt og fysisk. Prisar og påmelding blir tilgjengeleg her i løpet av våren.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har laga hendinga "Kampen om sjøareala" på Facebook.  Trykk "interessert" eller "deltek" og få med deg oppdateringar.

Vi gler oss til ny konferanse!

Dato:
26. oktober 2021 09:00 - 27. oktober 2021 16:00
Stad:
Scandic Seilet
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunar, fylkeskommunar, statlege sektormyndigheiter, nærings- og interesseorganisasjonar