Kampen om sjøareala

Dato:
26. oktober 2021 09:00 - 27. oktober 2021 16:00
Stad:
Scandic Seilet
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunar, fylkeskommunar, statlege sektormyndigheiter, nærings- og interesseorganisasjonar

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer for tredje gang den nasjonale plankonferansen - Kampen om sjøareala.

Publisert 25.11.2020

Årets konferanse blir tysdag 26. og onsdag 27. oktober 2021 - Meld dykk på no, og tips ein kollega om å bli med!

På konferansen vil vi sjå på utfordringar og arealkonfliktar i kyst- og sjøområda våre, og legge fram kunnskap, verktøy og løysingar for å forvalte areal, verdiar og interesser i sjøområda.

Vi legg opp til ein hybridkonferanse slik at det vil bli mobleg å delta digitalt og fysisk.

Program

På Scandic Seilet byr vi på eit knallsterkt program, og godt smittevern. Professor og biolog Dag O. Hessen skal snakke om klima- og naturkrisa og marinbiolog Pia Ve Dalen skal ta oss med på ei reise i det forunderlege havet. I tillegg får du vite siste nytt innan planlegging i kystsona. Komiker Terje Sporsem skal sørge for god stemning og leie oss gjennom begge dagane. 

Nettverk

Her skapar Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal ein arena der politikarar, næring og sakshandsamarar kan møtast, få den nyaste informasjonen og dele erfaringar. 

Vi gleder oss til å sjå deg på Seilet!

Påmeldinga skjer her (klikk på lenka) - innan 11. oktober.

Følg arrangementet  "Kampen om sjøareala" på Facebook.  Trykk "interessert" eller "deltek" og få med deg oppdateringar.

 

Dato:
26. oktober 2021 09:00 - 27. oktober 2021 16:00
Stad:
Scandic Seilet
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunar, fylkeskommunar, statlege sektormyndigheiter, nærings- og interesseorganisasjonar