Fellessensur - AVLYST

Dato:
16. juni 2021 09:00 - 15:00
Stad:
Scandic Alexandra Molde, eventuelt digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Sensorar i grunnskulen i faga norsk, engelsk og matematikk

Fellessensur for faga norsk, engelsk og matematikk i grunnskulen avlyses.

Publisert 14.10.2020

Med bakgrunn i koronapandemien har regjeringa avlyst alle skriftlege eksamenar på 10. trinn for våren 2021. Fellessensuren vert derfor avlyst.

https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/Eksamen-og-prover/skriftleg-eksamen-for-elevar-varen-2021-er-avlyst/

Dato:
16. juni 2021 09:00 - 15:00
Stad:
Scandic Alexandra Molde, eventuelt digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Sensorar i grunnskulen i faga norsk, engelsk og matematikk