Søknad om løyve til utslepp ved tiltak i sjø ved Larsnesvika i Sande kommune

Høyringsfrist:
24. november 2023 23:59

Sande kommune søkjer om løyve til utslepp ved tiltak (utfylling) i sjø.

Publisert 23.10.2023

Tiltaket omfattar utfylling i sjø for utviding av friareal, nausttomter og parkeringsområde ved Larsnesvika i Sande kommune. Totalt skal det fyllast ut om lag 5 100 m3 over eit areal på om lag 2 100 m2.

Søknadsdokumenta kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Ei eventuell høringsuttale skal sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 24.11.2023.

Høyringsfrist:
24. november 2023 23:59

Kontaktpersonar

Dokument