Søknad om tiltak i sjø ved Osholmen i Ålesund

Høyringsfrist:
6. april 2023 23:59

Frydenbø Industri AS søkjer om løyve etter forureiningslova til mudring og nedsetting av pålar på sjøbotnen ved gnr. 120 bnr. 17.

Publisert 06.03.2023

Tiltaka gjerast i tilknyting til etablering av kranbane og er planlagd utført våren og sumaren 2023.

Søknadsdokumenta kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Uttale eller kommentarar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til smfrpost@statsforvalteren.no innan 6. april 2023.

Høyringsfrist:
6. april 2023 23:59

Kontaktpersonar

Dokument