Søknad om løyve til tiltak i sjø ved Skare 52 i Sande kommune

Høyringsfrist:
31. mars 2023 23:59

Bjørstad Holding AS søkjer om løyve til tiltak i sjø for å utvide eksisterande molo og landområde på Skare 52 i Sande kommune, gnr. 64 bnr. 3.

Publisert 07.03.2023

Totalt skal det fyllast, rettskjærast og sprengast 3200 m3 fjell og fyllast ut 5700 m3 over eit areal på 2000 m2.

Søknaden kan lesast via lenkja til høgre på sida.

Ei eventuell uttale til søknaden skal sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 31. mars 2023.

Høyringsfrist:
31. mars 2023 23:59

Kontaktpersonar

Dokument