Søknad om løyve til biogassanlegg i Surnadal kommune

Høyringsfrist:
21. desember 2022 23:59

Ola Vasseng søkjer om løyve etter forureiningslova til biogassanlegg på gnr. 3 bnr. 1 i Surnadal kommune.

Publisert 23.11.2022

Anlegget skal motta 6200 tonn avfall i året. Det skal nyttast 6000 tonn husdyrgjødsel og opp til 200 tonn fiskeslam per år. Det skal produserast biogass som skal nyttast til å generere straum. Bioresten skal nyttast som gjødsel på jordbruksareal.

Søknaden finn du via lenkja til høgre på denne sida.

Vi ber om at eventuelle merknadar vert send til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 21.12.2022.

Høyringsfrist:
21. desember 2022 23:59

Kontaktpersonar

Dokument