Søknad om mudring i Steinvågsundet

Høyringsfrist:
28. oktober 2022 23:59

Sunnmøre Fiskeindustri AS søkjer om løyve til mudring ved eigedomen 122/5 i Ålesund.

Publisert 27.09.2022

Dei ynskjer å mudre om lag 1 211 m3 for å auke djupna ved hamneterminalen slik at større fiskefartøy kan nytte terminalen.

Søknadsdokumenta kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Uttale eller kommentarar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 28. oktober 2022.

Høyringsfrist:
28. oktober 2022 23:59

Kontaktpersonar