Søknad om utfylling i Gangstøvika i Ålesund

Høyringsfrist:
23. september 2022 23:59

Ålesund kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved gnr. 137 bnr. 100.

Publisert 23.08.2022

Det skal fyllast ut med om lag 107 000 m3 massar over eit arael på om lag 7 500 m2 som eit ledd i å sikre det gamle avfallsdeponiet i området og for å kunne utnytte arealet i tråd med reguleringsplan. Utfyllinga er planlagd utført haust 2022-vinter 2023.

Søknad med rapportar kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Uttaler til søknaden sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 23. september 2022.

Høyringsfrist:
23. september 2022 23:59

Kontaktpersonar