Nils Sperre AS søkjer om løyve til utfylling i sjø

Høyringsfrist:
20. september 2022 23:59

Dei ynskjer å fylle ut med om lag 6400 m3 massar over eit areal på om lag 1600 m2 ved anlegget sitt på Ellingsøya, gnr. 155 bnr. 18.

Publisert 19.08.2022

Hensikta med tiltaket er å utvide verksemda sitt landareal for vidare utbygging av anlegget for fiskeforedling. Tiltaket er planlagd utført frå hausten 2022 til hausten 2023.

Søknad med vedlegg kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Eventuelle merknadar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no, innan 20. september 2022.

Høyringsfrist:
20. september 2022 23:59

Kontaktpersonar