Bergmesteren Raudsand AS søkjer om løyve til tiltak i sjø

Høyringsfrist:
20. september 2022 23:59

Tiltaka omfattar riving av kaikonstruksjon og nedsetting av pålar på sjøbotnen for bygging av ny kai ved gnr. 240 bnr. 51 ved Raudsand i Molde kommune.

Publisert 19.08.2022

Tiltaka er planlagd utført hausten 2022.

Søknad med vedlegg kan lastast ned via lenkjene til høgre på sida.

Eventuelle merknadar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no, innan 20. september 2022.

Høyringsfrist:
20. september 2022 23:59