Søknad om utfylling ved Strandgata 20, Åndalsnes

Høyringsfrist:
19. august 2022 23:59

Astero AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved gnr. 27 bnr. 266 i Rauma kommune.

Publisert 30.06.2022

Dei skal fylle ut med om lag 400 m3 massar for å forsterke og sikre skråninga mot sjøen mot erosjon. Tiltaket skal etter plana utførast hausten 2022.

Sjå lenkja til høgre på denne sida for søknadsdokument med vedlegg.

Vi ber om at eventuelle merknadar sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller sfmrpost@statsforvalteren.no, innan 19. august 2022.

Høyringsfrist:
19. august 2022 23:59

Kontaktpersonar