Høyring Hostegga naturreservat

Høyringsfrist:
10. august 2022 23:59
Hostegga naturreservat. Foto: Øivind Leren.
Hostegga naturreservat. Foto: Øivind Leren.

Statsforvaltaren høyrer med dette ei grenseendring i Hostegga naturreservat.

Publisert 28.06.2022

Eit areal med granplantingar på 68 daa vert bytta ut med 91 daa naturleg furuskog.

Ut frå normal saksbehandlingstid kan eit vedtak om grenseendring tidlegast skje av Kongen i statsråd desember 2022.

Høyringsfristen er 10.08.2022.

Høyringsfrist:
10. august 2022 23:59