Søknad om utfylling i Mjosundet i Aure kommune

Høyringsfrist:
16. januar 2022 23:59

MB Eigedom AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling ved gnr. 7 bnr. 55.

Publisert 08.12.2021

Dei skal fylle ut med om lag 2 000 m3 steinmassar over eit areal på om lag 350 m2 for å utvide industriområdet.

Søknaden kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Vi ber om at eventuelle uttaler eller kommentarar til søknaden sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 16. januar 2022.

Høyringsfrist:
16. januar 2022 23:59

Kontaktpersonar

Dokument