Søknad om utfylling i Vestadvika

Høyringsfrist:
30. november 2021 23:59

Hustadvika kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø i Vestadvika.

Publisert 26.10.2021

Dei skal fylle ut med om lag 180 000 m3 massar over eit areal på om lag 54 200 m2 i sjø. Hensikta med tiltaket er å bygge ut industri- og lagerområde. Tiltaket er planlagd utført i perioden 2021-2024.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Eventuelle kommentarar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren innan 30. november 2021.

Høyringsfrist:
30. november 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument