Sunnmøre Transport AS - søknad om endring av løyve, farleg avfall

Høyringsfrist:
11. oktober 2021 23:59

Sunnmøre Transport AS søkjer om endring av løyvet sitt for farleg avfall.

Publisert 10.09.2021

Dei ynskjer endra løyve slik at det kan lagrast 350 tonn farleg avfall årleg samstundes ved anlegget ved Flatholmen i staden for 50 tonn. Bakgrunnen er at verksemda ynskjer å kunne lagre oljehaldig væske som spillolje, oljeemulsjonar (sloppvatn) og oljeforureina masse.

Søknadsdokument kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Merknadar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til smfrpost@statsforvalteren.no, innan 11.10.2021.

Høyringsfrist:
11. oktober 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument