Søknad om utfylling i Surnadal

Høyringsfrist:
10. oktober 2021 23:59

Talgø Møretre AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling ved industriområdet Røtet, gnr. 68 bnr. 14.

Publisert 14.09.2021

Dei ynskjer å fylle ut eit areal på om lag 1500 m2 for å opparbeide tomteareal til lager. Tiltaket er planlagt utført hausten 2021.

Søknadsdokument med vedlegg kan lastast ned via lenkjene til høgre på denne nettsida.

Uttale eller kommentarar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 10. oktober.

Høyringsfrist:
10. oktober 2021 23:59

Kontaktpersonar