Søknad om tiltak i sjø ved Eidsdal ferjekai

Høyringsfrist:
6. oktober 2021 23:59

Møre og Romsdal fylkeskommune søkjer om løyve etter forureiningslova til mudring av om lag 3 900 m3 massar ved kaia.

Publisert 06.09.2021

Tiltaka omfattar òg etablering av filterlag (900 m3), plastring (700 m3) og etablering av betongmadrass (350 m2). Hensikta med tiltaka er å auka djupna ved kaia og erosjonssikre, slik at kaia kan ta imot større ferjer. Tiltaka er planlagd utført i perioden november 2021 - januar 2022.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Eventuelle kommentarar til søknaden må sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 6. oktober 2021.

Høyringsfrist:
6. oktober 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument