Søknad om løyve til mottak av brukt asfalt og brukt betong i Stranda

Høyringsfrist:
10. august 2021 23:59

Stranda kommune søkjer om løyve til mottak av brukt asfalt og brukt betong på sitt anlegg ved eigedom gnr. 44 bnr. 14 ved Fursetøyane i Stranda kommune.

Publisert 23.06.2021

Det er søkt om eit årleg mottak av inntil 2000 tonn brukt asfalt og 200 tonn brukt betong.

Søknadsdokumenta kan lesast via lenkja til høgre på denne nettsida.

Vi ber om at eventuelle merknadar blir sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 10.08.2021.

Høyringsfrist:
10. august 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument