Søknad om utfylling ved Sjukeneset i Sula

Høyringsfrist:
30. juni 2021

H I Giørtz Sønner AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved gnr. 61 bnr. 142 i Sula kommune.

Publisert 28.05.2021

Omsøkt fylling vil dekke eit areal på om lag 30 000 m2, inkludert fyllingsfot. Hensikta med tiltaket er å utvide industriarealet. Tiltaket er planlagd utført i perioden frå september 2021 til januar 2022.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne nettsida.

Eventuelle kommentarar til søknaden må sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 30. juni 2021. 

Høyringsfrist:
30. juni 2021

Kontaktpersonar

Dokument