Søknad om utfylling i sjø i Herøy kommune

Høyringsfrist:
27. juni 2021 23:59

Nick Bjarte Kvalsund søkjer om løve etter forureiningslova til utfylling ved eigedomen gnr. 4 bnr. 190 på Nerlandsøya.

Publisert 25.05.2021

Det skal fyllast ut med steinmassar over eit areal på om lag 3 610 kvadratmeter for å etablere nytt landareal der det skal byggast naust. Tiltaket er planlagt utført i 2021.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Eventuelle kommentarar til søknaden må sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 27. juni 2021.

Høyringsfrist:
27. juni 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument