Søknad om endring av løyve etter forureiningslova for J O Moen Miljø AS

Høyringsfrist:
14. juni 2021 23:59

J O Moen Miljø AS søkjer om endring i sitt løyve etter forureiningslova.

Publisert 18.05.2021

Løyvet er ønskt utvida til også å omfatte behandling av avfall i form av kverning av plast og trevirke. Det er søkt om å kunne kverne inntil 300 tonn plast og 1500 tonn trevirke per år. Verksemda sitt avfallsanlegg har adresse Øran 20 og ligg på Åndalsnes i Rauma kommune.

Søknadsdokumenta kan lesast via lenka til høgre og er også lagt ut hos Rauma kommune.

Vi ber om at eventuelle merknadar blir sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde eller sfmrpost@statsforvalteren.no før 15.06.2021.

Høyringsfrist:
14. juni 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument