Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om tiltak i sjø i Kristiansund

Legg til i eigen kalender
Høyringsfrist:
25. februar 2021 23:59

Kristiansund kommune søkjer om løyve til mudring og utfylling i sjø i tilknyting til etablering av ny brannstasjon på Goma.

Publisert 25.01.2021

Dei skal mudre om lag 70 m3 og fylle ut med om lag 400 m3 over eit areal på om lag 100 m2 sjøbotn ved eigedomen gnr. 8 bnr. 104. Tiltaka har planlagt oppstart våren/sumaren 2021.

Søknadsdokumenta kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Eventuelle kommentarar til søknaden må sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 25. februar 2021.

Legg til i eigen kalender
Høyringsfrist:
25. februar 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument