Søknad om løyve til biogass-produksjon i Hustadvika

Høyringsfrist:
15. august 2020 23:59

Hustadvika Biokraft AS søker om løyve etter forureiningslova til å produsere biogass i Hustadvika kommune - søknadsprosessen er satt på vent.

Publisert 06.07.2020

Søknadsprosessen er satt på vent på grunn av endring av lokasjon fra Klubben industriområde til ett nytt område i Hustadvika kommune for Hustadvika Biokraft AS. Det sendes inn ny utslippssøknad for nytt område i Hustadvika kommune. Dette vil føre til ny saksbehandlingsprosess og ny høringsfrist, kommer tilbake til dato for høringsfrist ved ett senere tidspunkt.

Det skal produserast 3 900 000 m3 per år biogass (biometan), basert på husdyrgjødsel og fiskeslam, som komprimerast og seljast til Gasum AS på gnr. 118 bnr. 24. Det vert igjen 150 000 m3 per år biorest etter produksjon av biogass, dette blir brukt til gjødsling på gardane og fosforgjødsel for sal.

Søknadsdokumenta er lagt ut i Hustadvika kommune. Dei kan òg lastast ned via lenkjene til høgre på denne nettsida.

Vi ber om at eventuelle merknadar blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde eller fmmrpostmottak@fylkesmannen.no før 15.08.2020.

Høyringsfrist:
15. august 2020 23:59