Lansering av rettleiar psykisk helsearbeid barn og unge

Helsedirektoratet har laga eit webinar for å gjere målgruppane kjende med den nye rettleiaren for arbeid med psykisk helsearbeid for barn og unge. Sjå webinaret no! 

Publisert 09.11.2023

Vi må abeide i lag for å førebygge uhelse, fremme helse, behandle og følge opp barn og unge sin psykiske helse.

Nasjonal veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge er utarbeida i samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Husbanken. Arbeidet er leia av Helsedirektoratet.

Les meir og sjå helsedirektoratet sitt webinar her: Veileder psykisk helserbeid barn og unge - Helsedirektoratet

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.