Tilskot til rekruttering av «Psykologer i de kommunale helse – og omsorgstjenestene» for 2017

I 2020 blir det lovkrav om psykologkompetanse i kommunane. Tilskotsordninga er meint som eit bidrag for å hjelpe kommunane i rekrutteringa av psykologar før lovkravet blir innført.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.01.2017

Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det heilskaplege og tverrfaglege kommunale arbeidet innan psykisk helse og rus, vald- og traumefeltet.

Tilskotet er i 2017 auka til kr 400 000  pr 100 % psykologstilling.

Kommunar som tidlegare ikkje har søkt eller teke imot tilskot til føremålet skal prioriterast

Søknadsfrist 1. mars 2017 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.