Nok tid til skolematen

Helsedirektoratet anbefaler at elevar bør sikras nok tid til å spise på skolen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.09.2019

Elevar bør ha minimum 20 minutt til å spise lunsj, slik at alle får moglegheit til å spise i ro, og til dei er mette. Men ifølge Utdanningsdirektoratet si spørrjeundersøking til skoler og skoleeigarar i 2017, får 1 av 3 elever i grunnskolen mindre enn 20 minutter til skolelunsj. Elevar på mellomtrinnet har minst tid. Hele 46 % av elevene i 5.-7. klasse har under 20 minutter til skolelunsjen.

Helsedirektoratet i uke 33 og 34 fokus på at mange barn ikke får nok spisetid. Det er laga til undervisningsmateriell og kampanjeprodukt som skolane kan laste ned. Vi legg det ut her til bruk for dei som ønsker det.Matpakketips 2.png

Matpakketips 3.png

Matpakketips 4.png

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.