Tilskotsordningar

Reforma legg opp til at kommunar gjennom politiske vedtak skal ta stilling til korleis tiltaka i Leve hele livet kan utformast og gjennomførast lokalt, og deretter innarbeide dei i sitt planverk og sette reforma ut i livet.

Publisert 17.02.2021

Dei kommunane som omstille seg i tråd med reforma vil bli prioritert innanfor ei rekke relevante tilskotsordningar frå og med 2021.

 

Les meir om kriteria her

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.