Nye endringar i introduksjonslova

Stortinget vedtok 4.juni 2018 følgjande endringar i introduksjonslova, som vil tre i kraft 1. september 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.08.2018

Kommunane får plikt til å tilby opplæring i norsk for asylsøkjarar, og målgruppa for introduksjonsprogram og norskopplæring blir utvida med medlemmer av barnehafamiliar og einslege mindreårige med begrensa opphaldstillatelse.

Les meir på Imdi.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar