Foreldre/foresatte

I boksane under finn du oversikt over barnet ditt sine rettar, samt korleis du som foreldre/foresatt skal gå fram dersom barnet ditt ikkje har eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Publisert 19.08.2020, Sist endra 22.03.2021