Nytilsette i barnevernet 9.-11. april 2019

Dato:
9. april 2019 10:30 - 11. april 2019 15:00
Stad:
Hustadvika gjestegård, Fræna
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nytilsette i barneverntenesta i kommunane i Møre og Romsdal

Invitasjon til barnevernkurs for nytilsette.

Publisert 30.01.2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til kurs for nytilsette i barnevernet i kommunane i Møre og Romsdal.

Tid: 9.-11. april 2019

Stad: Hustadvika gjestegård, Fræna

Kurset gjev informasjon om barnevernet si oppbygging og tiltak. Det gjev og grunnleggande innføring i praktisk barnevern og i dei juridiske rammene for det kommunale barnevernsarbeidet. Det er lagt vekt på at deltakarane skal arbeide med eiga forståing av rolla si i barnevernsarbeidet.

Økonomi: Fylkesmannen dekker kurs- og opphaldsutgifter for deltakarane.

Føresetnad: Kursdeltakarane må vera fast tilsette i ei fagstilling i barnevernet og dei må ha starta i jobben etter at vi hadde opplæring sist - våren 2017.  Det er ei føresetnad at deltakarane er med på heile kurset.

Dersom det er stor interesse, vil vi fordele plassane så godt det let seg gjera mellom barneverntenestene.

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 25. februar 2019. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
9. april 2019 10:30 - 11. april 2019 15:00
Stad:
Hustadvika gjestegård, Fræna
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nytilsette i barneverntenesta i kommunane i Møre og Romsdal