Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skjema

Skjema og blankettar finn du normalt under den einskilde sak/på fagsidene.
 
Generelle skjema og statlege blankettar kan du finne på http://www.signform.no/dss/
 
Dersom blankettane skal sendast oss kan du bruke:
 
Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020 Bergen
 
E-post: fmhopostmottak@fylkesmannen.no, tlf. 55 57 20 00
 
Du må ha installert gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese PDF-filer.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.11.2012