Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Organisasjonskart

Her finn du klikkbart organisasjonskart for Fylkesmannen i Hordaland.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 07.04.2014

Klikk på avdelingsnamn under for å sjå kort presentasjon av dei ulike avdelingene. Du kan også sjå eller laste ned organisasjonskartet som pdf-fil.

Fylkesmann
Assisterande fylkesmann

Stab

Miljøvern- og klimaavdelinga

 • Naturforvaltningsseksjonen
 • Klima- og forureiningsseksjonen

Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

 • Planseksjonen
 • Beredskapsseksjonen
 • Kommunal- og justisseksjonen

Utdanningsavdelinga 

Landbruksavdelinga           

 • Utviklingsseksjonen
 • Næringsseksjonen

Helse- og sosialavdelinga

 • Helseseksjonen
 • Sosial- og barnevernsseksjonen
 • Driftsseksjonen

Administrasjons- og verjemålsavdelinga

 • Arkivseksjonen
 • Verjemålsseksjonen
 • Økonomiseksjonen
 • HR, IKT og serviceseksjonen