Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kontakt oss

Vi oppmodar til at du kontaktar oss ved hjelp av skjemaløysinga Melding til Fylkesmannen. Løysinga krev innlogging ved hjelp av ID-porten og gjer at du kan sende meldingar og dokument til oss på ein sikker måte.

Dersom du sender inn dokument på vegne av verksemd eller organisasjon kan du nytte eigeskjema for dette.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.10.2012
 
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51
Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9 (inngang Vincens Lunges plass/mot Nonnesetergaten)
Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr.: 974760665

Før du kontaktar oss

I dei fleste tilfelle er det ikkje naudsynt for deg å sende dokument til oss i papirform. Du kan trygt sende alle typar førespurnadar via Melding til Fylkesmannen.  

Klikk her for å lese meir