Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Om oss

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.10.2012

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunal og sentral mynde, med høve til å spele inn viktige saker frå kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Fylkesmannen skal dessutan sørgje for rettstryggleiken for enkeltinnbyggjarar, verksemder og organisasjonar ved å sjå til at grunnleggjande prinsipp som likebehandling, likeverd, føreseielegheit, handlefridom, habilitet og rettferd blir sikra i forvaltninga.  

Fylkesmenn i Hordaland

2010 -          Lars Sponheim
1998 - 2010 Svein Alsaker
1984 - 1998 Håkon O. Randal
1966 - 1984 Lars Leiro
1949 - 1966 Mons Lid
1934 - 1949 Gjert Lindebrække
1929 - 1933 Ernst Andreas Johannesen
1918 - 1929 Kristian Friis Petersen
1898 - 1918 Hroar Olsen
1878 - 1897 Claus Nieuwejaar Worsøe
1869 - 1877 Niels Mathias Rye
1860 - 1869 Hans Thomas Meinich
1850 - 1860 Nils Vogt
1834 - 1850 Jens Schydtz
1831 - 1834 Edvard Hagerup
1829 - 1831 Georg Jacob Bull
1825 - 1827 Christian Magnus Falsen
1815 - 1825 Wilhelm F. K. Christie

Fylkesmann Lars Sponheim

Fylkesmann Lars Sponheim er fødd i Halden 23. mai 1957. Han har vore ordførar i Ulvik, storingsrepresentant og partileiar for Venstre og statsråd i to regjeringar. Han var nærings- og handelsminister frå 1997 til 2000 og landbruksminister frå 2001 til 2005.

Abonner på nyhende

Vi legg ut nyhende på nettsida i staden for å sende pressemelding. Klikk her for å få nyhendevarsel: Abonner på nyhende frå Fylkesmannen