Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fiskereglar

Her finn du reglar for fiske etter laks, sjøaure og innlandsfisk i Hordaland. Sida har nettadressa www.fylkesmannen.no/fiskereglar

Kontaktpersonar