Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Opplæring i regelverk for somatisk helsehjelp med tvang

Dato:
6. desember 2018 09:30 - 14:00
Stad:
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen i Hordaland
Målgruppe:
Tilsette i helsetenestene som yter somatisk helsehjelp i kommune- og spesialisthelsetenesta

Fylkesmannen i Hordaland inviterer til opplæring i regelverk for somatisk helsehjelp med tvang. Kurset finn stad 6. desember 2018 i Statens hus, Bergen, og er gratis for deltakarane.

Publisert 26.10.2018

Somatisk helsehjelp til pasientar over 16 år som manglar samtykkekompetanse og motset seg hjelpa er regulert av Pasient- og brukarrettslova kapittel 4A.

Vi arrangerer opplæring for helsepersonell som yter somatisk helsehjelp i kommune- og spesialisthelsetenesta.

Program for opplæringa finn de under "Dokument".

Vi har plass til 40 deltakarar.  Dersom tal på påmelde blir høgre, vil vi prioritere slik at flest ulike tenestestader kan delta.

 

Dato:
6. desember 2018 09:30 - 14:00
Stad:
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen i Hordaland
Målgruppe:
Tilsette i helsetenestene som yter somatisk helsehjelp i kommune- og spesialisthelsetenesta