Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Møte om legevakt 11.desember 2018

Dato:
11. desember 2018 10:00 - 15:00
Stad:
Hotel Zander K, Zanders Kaaes gate 8, 5015 Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen i Hordaland
Målgruppe:
Legevaktsjef, medisinsk fagleg leiar, dagleg leiar ved legevakt og kommuneoverlege

Fylkesmannen i Hordaland ynskjer velkomen til møte om legevakt 11.desember 2018.

Publisert 12.11.2018

Føremålet med møtet er å dele erfaringar frå tilsyn og bidra til at erfaringane blir brukte i det systematiske arbeidet med kvalitetsforbetring.

Frå Helsetilsynet kjem seniorrådgjevar Åge Norman Hansen, spesialist i allmennmedisin.
Han vil presentere tilsynserfaringar frå legevakt basert på ein gjennomgang av saker.

Helsetilsynet har gjennomgått tilsynssaker som gjeld legevakt i perioden mai 2015 – juni 2017 og stilt spørsmålet om det er noko å lære.

To av legevaktene vi har ført tilsyn med, er inviterte til å dele sine erfaringar

Program for møtet finn du under overskrifta "Dokument".

Påmeldinga er bindande. Påmelde som ikkje møter blir fakturerte 450 kroner.

Dato:
11. desember 2018 10:00 - 15:00
Stad:
Hotel Zander K, Zanders Kaaes gate 8, 5015 Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen i Hordaland
Målgruppe:
Legevaktsjef, medisinsk fagleg leiar, dagleg leiar ved legevakt og kommuneoverlege