Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Møte om legevakt 11.desember 2018

Dato:
11. desember 2018 10:00 - 15:00
Stad:
Hotel Zander K, Zanders Kaaes gate 8, 5015 Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen i Hordaland
Målgruppe:
Legevaktsjef, medisinsk fagleg leiar, dagleg leiar ved legevakt og kommuneoverlege

Fylkesmannen i Hordaland ynskjer velkomen til møte om legevakt 11.desember 2018.

Publisert 12.11.2018

Føremålet med møtet er å dele erfaringar frå tilsyn og bidra til at erfaringane blir brukte i det systematiske arbeidet med kvalitetsforbetring.

Frå Helsetilsynet kjem seniorrådgjevar Åge Norman Hansen, spesialist i allmennmedisin.
Han vil presentere tilsynserfaringar frå legevakt basert på ein gjennomgang av saker.

Helsetilsynet har gjennomgått tilsynssaker som gjeld legevakt i perioden mai 2015 – juni 2017 og stilt spørsmålet om det er noko å lære.

To av legevaktene vi har ført tilsyn med, er inviterte til å dele sine erfaringar

Program for møtet finn du under overskrifta "Dokument".

Påmeldinga er bindande. Påmelde som ikkje møter blir fakturerte 450 kroner.

Dato:
11. desember 2018 10:00 - 15:00
Stad:
Hotel Zander K, Zanders Kaaes gate 8, 5015 Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen i Hordaland
Målgruppe:
Legevaktsjef, medisinsk fagleg leiar, dagleg leiar ved legevakt og kommuneoverlege