Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Søknadsskjema oskespreiing

Her finn du nærare informasjon om regelverket knytt til oskespreiing og søknadsskjema for dette.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.11.2012

Regelverk og rettleiing

Søknad (nynorsk)

Søknad (bokmål)

Søknad frå pårørande (nynorsk)

Søknad frå pårørande (bokmål)

Kontaktpersonar