Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fellessensuren våren 2018

Her er datoane for fellessensuren for våren 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.08.2016

Fellessensuren  i Hordaland blir i veke 25:

Grunnskulen: mandag 18. juni.

Vidaregåande opplæring: onsdag 20. juni for dei faga Fylkesmannen i Hordaland har ansvaret for.

Publisering av karakterar i eksamensadministrasjonstenesten: seinast i løpet av onsdag 20. juni 2018.

Kontaktpersonar