Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Publikasjoner

Fylkesmannen utgir hvert år en del rapporter og publikasjoner. De fleste kommer i Fylkesmannens egen rapportserie. Her kan du laste ned publikasjonene våre gratis eller bestille noen av dem på papir.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Nedenfor ligger en oversikt over hvilke ulike publikasjoner Fylkesmannen i Hedmark utgir. I noen tilfeller kan du finne eldre publikasjoner også.