Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Presserom

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Publisert 27.06.2018

Kontaktinformasjon

Informasjonssjef Erik Haugen, fmheeha@fylkesmannen.no, telefon 004790624048 eller kontaktperson på det enkelte fagområde.