Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Organisasjonen

Fylkesmannen i Hedmark har om lag 130 ansatte.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Organisasjonskartet nedenfor viser dagens organisering av fylkesmannsembetet i Hedmark. Klikk på kartet for å se oppgavene til den enkelte avdeling.