Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kontakt oss

Publisert 02.10.2012

Besøksadresse:

Fylkesmannen i Hedmark, Statens Hus, Parkg. 36, 2317 Hamar

Åpningstider:

15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00
15. september - 14. mai: 08.00 - 15.45

Postadresse:

Fylkesmannen i Hedmark
Postboks 4034
N-2306 HAMAR

Fakturaadresse:

Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 974 761 645. Les mer om elektronisk faktura.

Faktura merkes med Ref.: 2350 + attestantens initialer (f.eks. 2350ABC)

Kart:

Kontaktinformasjon

Parkering

Parkering ved besøk i Statens hus må skje på kommunale parkeringsplasser i gatene omkring. Kommunens satser for parkeringsavgift gjelder.