Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kontakt oss

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.10.2012

Besøksadresse:

Fylkesmannen i Hedmark, Statens Hus, Parkg. 36, 2317 Hamar

Åpningstider:

15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00
15. september - 14. mai: 08.00 - 15.45

Postadresse:

Fylkesmannen i Hedmark
Postboks 4034
N-2306 HAMAR

Fakturaadresse:

Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 974 761 645. Les mer om elektronisk faktura.

Faktura merkes med Ref.: 2350 + attestantens initialer (f.eks. 2350ABC)

Kart:

Kontaktinformasjon

Parkering

Parkering ved besøk i Statens hus må skje på kommunale parkeringsplasser i gatene omkring. Kommunens satser for parkeringsavgift gjelder.