Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Historikk

Fylkesmannen som institusjon har røtter tilbake til 1600-tallet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012
Etter innføringen av eneveldet i Danmark-Norge, ble Norge inndelt i fire stifts- eller hovedamt og åtte mindre ”underliggende” amt. De fire hovedamtene var Akershus, Kristiansand, Bergen og Trondheim. I resten av foreningstiden skjedde en oppsplitting i flere amt. Opplandene ble skilt fra Akershus i 1757, og i 1781 ble Opplandene delt i Kristians amt og Hedemarkens amt.

Hamar bispestol ble gjenopprettet i 1864, og Hedemarkens amt ble stiftsamt. Fylkesmannen i Hedmark var medlem av Stiftsdireksjonen fram til nedleggelsen i 1997.

 

Amtmenn og fylkesmenn i perioden fra 1781 til i dag
Periode
Amtmann/fylkesmann
1781-1789 Ditlev von Pentz
1789-1802 Andreas Høye
1802-1804 Nicolay De Thygeson
1804-1816 Claus Bendeke
1817-1821 Lauritz Weidemann
1821-1849 Fredrik H.J. Heidmann
1849-1856 August Chr. Manthey
1856-1890 Ludvig R. Kyhn
1890-1897 Oscar Mørch
1898-1915 Gregers Winther W. Gram
1916-1926 Torvald Løchen
1926-1935 Knud Øyen
1935-1953 Monsen Nordanger
1954-1966 Alf Frydenberg
1966-1979 Erling Anger
1979-1981 Anfinn Lund
1981-1994 Odvar Nordli
1994-1996 Kjell Borgen
1997- Sigbjørn Johnsen

Lenkjer