Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Avdelinger

Fylkesmannen er organisert i seks avdelinger og stab. Les mer om avdelingene ved å gå inn på lenkene nedenfor.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Publisert 27.11.2012

Embetsledelsen


Publisert 07.11.2012

Kommunalavdelinga


Publisert 07.11.2012

Oppvekst- og utdanningsavdelinga


Publisert 07.11.2012

Beredskaps- og administrasjonsavdelinga


Publisert 07.11.2012

Landbruksavdelinga


Publisert 07.11.2012

Sosial- og helseavdelinga


Publisert 07.11.2012

Miljøvernavdelinga