Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Om oss

Fylkesmannsembetene er regionale forvaltningsorgan underlagt departementalt ansvar og styring. Fylkesmannen - eller fylkesmannsembetet - brukes som navn på selve forvaltningsorganet. Fylkesmann er også embetstittel for den som er satt til å lede embetet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.11.2013

Det er ikke gitt regler ved lov for fylkesmennene. Det organisatoriske grunnlaget er "Instruks for fylkesmenn", fastsatt ved kongelig resolusjon av 7. august 1981, endret 6. juni 1999. Sigbjørn Johnsen har vært fylkesmann i Hedmark siden 1997 med unntak av tiden som finansminister 2009-2013.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen

Fylkesmann Sigbjørn JohnsenSigbjørn Johnsen

Født i Lillehammer i 1950, gift og tre barn.

  • Vararepresentant til Stortinget for Hedmark Arbeiderparti 1973-1977
  • Fast representant i Stortinget 1977-1997
  • Fylkesmann i Hedmark 1997-
  • 1990-1996: Finansminister i Brundtland III-regjeringen
  • 2009-2013: Finansminister i Stoltenberg II-regjeringen

En mer utfyllende CV ligger som relatert fil til høyre.

For informasjon om andre fylkesmenn kan du gå til denne siden.


Et halvår å planlegge nytt embete på

Det er hektisk møtevirksomhet hos fylkesmennene i Hedmark og Oppland. I løpet av seks måneder skal en ny organisasjon med om lag 275 ansatte være klar – med Lillehammer som hovedsete og med en enhet på Hamar.


Avdelinger

Fylkesmannen er organisert i seks avdelinger og stab. Les mer om avdelingene ved å gå inn på lenkene nedenfor.


Presserom