Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

NATO-øvelsen "Trident Juncture"

NATO-øvelsen «Trident Juncture 2018» er den største militære aktiviteten i Norge på mange tiår. Rundt 40 000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer vil delta på øvelsen. 12 000 av disse vil befinne seg i Hedmark. Øvelsen varer fra 25. oktober til 7. november, men transportfasen starter i midten av august. Det blir luftaktivitet over store deler av fylket og stor transportaktivitet.

Store deler av NATO-øvelsen vil foregå i Hedmark

Her vil det være mye støy, blant annet fra fly og helikoptre. Spesielt fra Flisa og nordover vil man merke øvelsen. Det vil være synlig militær, og det vil daglig være militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene.

Fra Elverum og gjennom Østerdalen vil det være stor aktivitet. Det vil være snakk om stridsvogner, panservogner, lastebiler og lastevogner. I tillegg vil det være mye folk både på veiene og i skogen.

12 000 soldater til Hedmark

Det vil bli stasjonert rundt 12.000 soldater i Hedmark. 10.000 av disse skal holde til på Rena, mens resten har tilholdssted på Haslemoen. I tillegg vil det være militær aktivitet i Elverum, Koppang, Alvdal og Folldal. Helikopterbasen skal være på Rena (kilde: NRK.no).

Det er kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os som vil bli berørt av øvelsen.

Disse veistrekningene blir hardest rammet av øvelsen

  • Riksvei 3 Elverum – Ulsberg
  • Riksvei 2 Charlottenberg – Elverum
  • Fylkesvei 30 Tynset – Støren (strekningen Koppang - Rendalen - Tynset vil også bli berørt)
  • Fylkesvei 29 Hjerkinn – Alvdal
  • Fylkesvei 26 Tolga – Nybergsund

Forsvaret har opprettet en egen side om Trident Juncture som ligger som link. Her vil du finne oppdatert informasjon til befolkningen om hvordan øvelsen vil påvirke Hedmark.

Du vil også finne andre nyttige sider som omhandler øvelsen som ligger linket.


Publisert 19.10.2018

Informasjonsmøter i Alvdal

Tirsdag denne uka var Svein Riste fra HV-05 og Arne Skybak fra Statens vegvesen på Alvdal barneskole og Alvdal ungdomsskole.De informerte om Trident juncture og trafikksikkerheten rundt øvelsen.


Publisert 05.10.2018

Det er innført droneforbud i forbindelse med NATO-øvelsen

Det er innført restriksjoner for modellfly og luftfarttøy som ikke har fører om bord, i forbindelse med Trident Juncture 2018. Politiet oppfordrer publikum til å følge forbudet som er innført.


Publisert 25.09.2018

Snakk med sårbare grupper om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse har startet og noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med disse menneskene om øvelsen og hvorfor NATO øver i Norge.


Publisert 24.09.2018

Kunngjøring – rekvirering av øvingsområde i Hedmark – øvelse Trident Juncture 2018

Med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951, rekvireres øvingsområde til gjennomføring av øvelse Trident Juncture 2018 i Hedmark fylke.


Kort om...

TRIDENT JUNCTURE er navnet på øvelsen som beskriver den største militære aktiviteten på norsk jord og tilstøtende luft- og havområder på mange tiår. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island. Rundt 40 000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer vil delta på øvelsen.

TIDSPUNKTET for øvelsen er fra 25. oktober til 7. november, men transportfasen vil starte allerede i august. Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.

ALLE BERØRES: Store deler av øvelsen foregår i Hedmark. Her vil det være mye støy, blant annet fra fly og helikoptre. Spesielt fra Flisa og nordover vil man merke øvelsen. Det vil være synlig militær, og det vil daglig være militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene.

NATO INVITERT: Regjeringen tilbød allerede i 2014 at Norge skulle være vertsnasjon for øvelsen. Øvelsen skal forsterke samarbeidet innad i NATO og med alliansens samarbeidspartnere. For Norge er øvelsen en god anledning til å øve mottak av store forsterkninger med reelle styrker.

HVORFOR ØVE: Norge må planlegge og øve på alle typer hendelser, også det mest skremmende. NATO utgjør fundamentet for forsvaret i Norge, og NATO og Forsvaret øver sammen for å bli best mulig til å sikre Norge.

NATO-ØVELSE: Det er NATO som har ansvaret for både planlegging og gjennomføring av øvelsen. Norge er vertsnasjon, med ansvar for å legge til rette for NATO og sørge for at nasjonale forhold og behov blir ivaretatt under planlegging og gjennomføring. Dette er en såkalt «High Visibility Excercise», og er en av NATOs største øvelser.

TOTALFORVARET: Dette betyr at det skal være gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn, både i kriser og i krig. Totalforsvaret må tilpasses dagens utfordringer og også sivile aktører må ta ansvar for å bidra inn i totalforsvaret.