Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fire nye naturreservat og to utvidelser

Ved kongelig resolusjon av 7. desember 2018 ble fire nye naturreservat opprettet i Hedmark og to eksisterende reservat ble utvidet. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.12.2018

Naturreservatene som ble vedtatt i dag i Hedmark er Fjellkroken naturreservat i Rendalen kommune, Melåsmoen naturreservat i Elverum kommune, Rogberget naturreservat i Åsnes kommune og Kvannskardkletten naturreservat i Stor-Eldal kommune. Samtidig ble Deifjellia naturresrevat i Åmot kommune utvidet med ca. 1300 dekar og Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune ble utvidet med ca. 38 000 dekar.

Totalt har regjeringen i dag vernet 22 skogområder i åtte fylker. Områdene er viktige for et stort antall truede arter. Vernevedtaket omfatter ca 113 km2 nytt verneareal med ca 47 km2 produktiv skog.

– Vi må ta vare på naturen. Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Skogvernet er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Les mer om denne saken på regjeringens hjemmeside. Du finner også alle dokumenter som berører i Hedmark i sidemargen.